Інформаційно-пошукова мова використовується у Semantrum для:

  • пошуку в Семантрумі
  • пошуку в Медіаархіві
  • пошуку в Медіа-тесті
  • формування автотегів
Значення оператора Оператор Опис використання Приклад Результат
точне написання слова ] Використовується, коли треба знайти тексти саме з таким написанням слова, без будь-яких змін слово] знайдуться тексти, у яких є слово саме у такому написанні, але не знайдуться тексти, у яких це слово вживається виключно у якихось інших словоформах
максимальна кількість знаків після ] ]N Використовується, коли треба обмежити кількість знаків, які можуть бути після квадратної дужки. N може мати значення від 1 до 9 слово]3 знайдуться тексти, у яких є слово саме у такому написанні, або якщо це слово матиме ще до трьох будь-яких знаків в кінці слова
ТА пропуск & Дозволяє об’єднати вказані слова чи словосполучення, щоб у тексті вони згадувалися одночасно. Пошук здійснюється у межах всього тексту. Пропуск між словами рівнозначний оператору & слово1 слово2 слово1 & слово2 (обидва запити однакові) знайдуться тексти, у яких обов’язково присутні обидва слова
АБО | Використовується для пошуку з декількома варіантами необхідної інформації, коли треба, щоб було присутнє хоча б одне з вказаних слів чи словосполучень слово1 | слово2 | слово3 знайдуться тексти, у яких є або всі три слова, або будь-які два, або хоча б одне з вказаних слів
та НЕ містить ! Використовується, коли треба знайти тексти, у яких будуть відсутні вказані слова чи словосполучення. Даний оператор використовується виключно після слів чи словосполучень, за якими відбувається пошук. Відповідно, пошуковий запит не може починатися з даного опрератора слово1 ! слово2 знайдуться тексти, у яких є слово1, але відсутнє слово2
зміна порядку слів у стійкому словосполученні @ Використовується, коли необхідно знайти стійке словосполучення, у якому може бути різний порядок слів “слово1 слово2″@ знайдуться тексти, у яких зустрічаються варіанти словосполучень “слово1 слово2” або “слово2 слово1”
відстань між словами у словосполученні з точним порядком слів ~N Використовується, коли необхідно вказати максимально можливу відстань між словами у словосполученні з заданим порядком слів. N може мати значення від 1 до 9 “слово1 слово2″~3 знайдуться тексти, у яких зустрічається словосполучення саме з таким порядком слів і саме у такому написанні, але між ними може бути ще до трьох будь-яких слів
відстань між словами у словосполученні з будь-яким порядком слів @N Використовується, коли необхідно вказати максимально можливу відстань між словами у словосполученні, у якому може змінюватися порядок слів. N може мати значення від 1 до 9 “слово1 слово2″@4 знайдуться тексти, у яких зустрічаються словосполучення з будь-яким порядком слів і саме у такому написанні, але між ними може бути ще до чотирьох будь-яких слів
усічення слова * Використовується, коли у стійкому словосполученні треба шукати слова з різними словоформами “слово1* слово2” знайдуться тексти, у яких зустрічаються слова точно у такому порядку, перше з яких може мати різні словоформи, а друге буде тільки у заданому написанні
об’єднання слів у групу ( ) Використовується, коли необхідно об’єднати у групу слова, до яких можна застосувати оператори | & ! як до одного цілого (слово1 | слово2) & (слово3 | слово4) знайдуться тексти, у яких є або усі чотири слова, або перші два і будь-яке одне з другої пари слів, або обидва слова з другої пари слів і будь-яке одне слово з першої пари, або одне будь-яке слово з першої пари і одне будь-яке слово з другої пари. При цьому усі слова можуть бути у різних словоформах
пошук у заголовку повідомлення title: Використовується, коли слово чи словосполучення з використанням будь-яких із зазначених вище операторів треба шукати тільки у заголовках статей, я не у всьому тексті title:(слово1 | слово2) знайдуться тексти, у заголовках яких є обидва або одне із вказаних слів
пошук тільки в тексті повідомлення text: Використовується, коли слово чи словосполучення з використанням будь-яких із зазначених вище операторів треба шукати тільки у тексті статей text:(слово1 | слово2) знайдуться тексти, у тексті (заголовки не використовуються для пошуку) яких є обидва або одне із вказаних слів
  • Важливо знати:
  • за замовчуванням якщо разом зі словом не вказаний оператор ] чи * то у слова відсікається кінцівка (для пошуку всіх словоформ), та проводится пошук з урахуванням того що кінцівка не більше ніж 4 символа. Наприклад: слово це буде запит як слов]4
  • кожне зі слів словосполучення всередині лапок може бути як без будь-яких операторів – СЛОВО (буде знаходитися саме така словоформа), так і урізанням слів – СЛОВО* (будуть знаходитися різні словоформи), або з фіксацією довжини закінчення  – СЛОВО]N (будуть знаходитися слова, у яких після квадратної дужки не більше ніж N символів). За замовчування якщо до слова не вказаний оператор * чи ] в то система автоматично таке слово розглядаэ як СЛОВО* без усічення кінцівки.
  • запити у Semantrum не чутливі до регістру. Тобто запити місто Київ тамісто київ будуть абсолютно однаковими
  • запити у Semantrum не чутливі до  пропусків між словами та операторами. Тобто запити  київстар&мтста київстар & мтс будуть абсолютно однаковими
Menu